ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Last Updated on 02/10/2016 by LINGUAitaliana

Οι εξετάσεις CELI της περιόδου του Νοεμβρίου του 2015 θα διεξαχθούν για όλα τα επίπεδα (Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5) στις:
  • 23-11-2015 για την γραπτή εξέταση και από τις
  • 24-11-2015 για την προφορική
Celi   Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει είτε απευθείας στο ινστιτούτο (Πατησίων 47- καθημερινά 12:00-16:00), από 14 Σεπτεμβρίου ως 9 Οκτωβρίου 2015 είτε με ταχυδρομείο (συστημένη επιστολή έως 07/10/2015), ή μέσω courier ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες Η πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων   Τα εξέταστρα κατατίθενται στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας: 129/001080-49 (IBAN: GR9201 1012 9000 0012 9001 080 49) και είναι:   70 ευρώ για το Celi Impatto A1 για ολόκληρη την εξέταση 90 ευρώ για το Celi 1 για ολόκληρη την εξέταση 110 ευρώ για τα Celi 2,3,4 και 5 για ολόκληρη την εξέταση 78 ευρώ για όλα τα επίπεδα μόνο για γραπτά ή προφορικά   ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.   In bocca al lupo!  
Βοήθησε να διαβάσουν κι άλλοι αυτήν την σελίδα! Διάδωσέ την με τον τρόπο που προτιμάς:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top