ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αν σου αρέσει αυτή η ανάρτηση, κοινοποίησέ την! Είναι ο καλύτερος τρόπος να μας το δείξεις.

Ή μέθοδος διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας στη LINGUAitaliana | ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα συμπεράσματα της σύγχρονης γλωσσοδιδακτικής και βασίζεται στην “επικοινωνιακή προσέγγιση” (approccio comunicativo) σύμφωνα με την οποία:

 •     η προσοχή μετατίθεται από την διδασκαλία στην εκμάθηση
 •     από την γλώσσα, στο πως μαθαίνεται η γλώσσα
 •     ο μαθητής περνά στο κέντρο της προσοχής
 •     ο ρόλος του καθηγητή είναι να διευκολύνει τη διαδικασία εκμάθησης, που έχει σαν πρωταγωνιστή τον ίδιο τον μαθητή.              

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι αυτή των περιστάσεων (metodo situazionale) σύμφωνα με την οποία:

 • η διδασκαλία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον μαθητή και τις ανάγκες του
 • να προβλέπει τις περιστάσεις που θα βρεθεί, καθώς και το ότι
 • η γλώσσα θα του χρησιμεύσει για να επικοινωνήσει σε αληθινές καταστάσεις.

Γι’ αυτό και τα μαθήματα έχουν τίτλους όπως “Στην αγορά”, “Βόλτα στην Μπολόνια”, “Φοιτητική ζωή”, “Σπίτια και αναμνήσεις”, και όχι, όπως συνέβαινε παλαιότερα “Ο παρακείμενος” ή “Οι άμεσες και έμμεσες προσωπικές αντωνυμίες”.

Δες μερικές σελίδες από το βασικό διδακτικό βιβλίο που χρησιμοποιούμε στα Μαθήματα μας: Volentieri Loescher Editore

Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της διδασκαλίας/εκμάθησης της Ιταλικής Γλώσσας στην LINGUAitaliana | ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ , είναι ότι πέρα από τη “Διδακτική Ενότητα” (Unita’ Didattica), το υλικό δηλαδή όπως το βλέπει ο καθηγητής, χρησιμοποιείται και η “Ενότητα Εκμάθησης” (Unità di Apprendimento), πρόσφατος καρπός της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στην Διδασκαλία, που λαμβάνει υπόψη το πώς σκέφτεται ο μαθητής και βασίζεται στην Ψυχολογία της Μορφής (Psicologia della Forma/Gestast Psychology).

Βασισμένη στα παραπάνω, η διδασκαλία/εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας στην LINGUAitaliana | ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ πετυχαίνει την ανάπτυξη πολλαπλών γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους ακόλουθους τομείς:

 • λεξιλόγιο
 • μορφολογία
 • σύνταξη
 • επικοινωνιακές έννοιες και λειτουργίες
 • περιστάσεις
 • τις μακρο-δεξιότητες: κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, προφορική διάδραση, προφορική και γραπτή διαμεσολάβηση, γλωσσική επίγνωση/συνείδηση
 • κουλτούρα, όπως επίσης και
 • ικανότητα μελέτης και στρατηγικές εκμάθησης

Όλοι αυτοί οι τομείς αναπτύσσονται βαθμιαία, αλληλοσυμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο, από το επίπεδο A1 ως το επίπεδο C2 σύμφωνα με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, όπως έχει οριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σε πιο πρακτικό επίπεδο, τα μαθήματα αποτελούν μια διδακτική και μαθησιακή διαδρομή στην διάρκεια της οποίας αυξάνονται βαθμιαία και κλιμακωτά η δυσκολία και οι δεξιότητες που ζητούνται. Το κάθε μάθημα είναι μια πρό(σ)κληση για τον/την σπουδαστή/τρια να ανακαλύψει κάτι καινούριο με βάση τις προηγούμενες γνώσεις και ικανότητες που έχει αποκτήσει στα προηγούμενα μαθήματα. Επίσης ένας βασικός στόχος των μαθημάτων είναι να δημιουργηθεί στον/στην σπουδαστή/στρια ένα πλαίσιο μαθησιακής αυτονομίας μέσα στο οποίο να μπορεί να βρίσκει λύσεις και να συνεχίζει ευκολότερα και πιο ευχάριστα στην εκμάθηση της γλώσσας.

Οι φωτογραφίες είναι από το βασικό διδακτικό βιβλίο που χρησιμοποιούμε στα Μαθήματα: Volentieri Loescher Editore

Αν σου αρέσει αυτή η ανάρτηση, κοινοποίησέ την! Είναι ο καλύτερος τρόπος να μας το δείξεις.
Scroll to Top