ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ONLINE ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ LINGUAitaliana
Το βασικό, ολοκληρωμένο και πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης ιταλικών και απόκτησης Διπλωμάτων CELI, PLIDA, ΚΠγ για όλους και όλες!

Τα Ομαδικά Μαθήματα Ιταλικών LINGUAitaliana είναι ένα βασικόολοκληρωμένο και πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης ιταλικών που στοχεύει, βαθμιαία και κλιμακωτά, στην άριστη εκμάθηση της γλώσσας καθώς και στην ικανότητα χρήσης της για οποιονδήποτε επικοινωνιακό σκοπό.

Διαρθρώνονται σε επίπεδα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες : Μάθηση, Διδασκαλία, Αξιολόγηση” (QCE) με τα έξι επίπεδα αναφοράς: Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2.

Οργανώνονται σε 4 Κύκλους Μαθημάτων με τους οποίους καλύπτονται όλα τα  επίπεδα του QCE.

Ο κάθε Κύκλος Μαθημάτων διαρκεί 120 διδακτικές ώρες. Ο 1ος καλύπτει τα 3 πρώτα επίπεδα:

A1 (στοιχειώδης γνώση)

A2 (βασική γνώση)

B1 (μέτρια γνώση)

ενώ ο 2ος, 3ος και 4ος καλύπτουν αντίστοιχα, τα επίπεδα

Β2 (καλή γνώση)

C1 (πολύ καλή γνώση)

C2 (άριστη γνώση)

Η συνηθισμένη τυπολογία μαθημάτων είναι δύο δίωρα την εβδομάδα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην ανακοίνωση έναρξης του Κύκλου Μαθημάτων. Για ανακοινώσεις νέων Μαθημάτων βλέπε εδώ.

Το κάθε μάθημα σε αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ποικιλία δραστηριοτήτων γύρω από τις γλωσσικές επικοινωνιακές εκφράσεις, το λεξιλόγιο, την γραμματική, την γραπτή και προφορική κατανόηση και παραγωγή.

Πραγματοποιούνται με Τμήματα 4 ως 8 σπουδαστών, ένα εύρος αριθμού σπουδαστών που επιτρέπει να ονομάζονται ομαδικά αλλά εξασφαλίζει επίσης μία ουσιαστική και αποδοτική διεξαγωγή του μαθήματος. Μία συνειδητή επιλογή, με γνώμονα την μεγαλύτερη συμμετοχή των σπουδαστών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τον ποιοτικότερο χρόνο μαθήματος για τον καθένα. Αν συγκρίνουμε με ένα Τμήμα 15 σπουδαστών, τότε ο καθένας, μιλώντας για προφορική διάδραση και παραγωγή, θα είχε στην διάθεσή του τον μισό ακριβώς χρόνο απ’ όσο έχει στην LINGUAitaliana ακόμα και με τον μέγιστο αριθμό 8 ατόμων.

 Η διδακτική ώρα είναι διάρκειας 50 λεπτών (//:10 έως //:00)

Για τα Δίδακτρα και τους τρόπους πληρωμής δες εδώ.

Αν σου αρέσουν οι δημοσιεύσεις σε αυτή την ιστοσελίδα ή/και η συγκεκριμένη ανάρτηση σκέψου την πιθανότητα να την κοινοποιήσεις στους φίλους σου. Είναι ο καλύτερος τρόπος να μας το δείξεις!
Scroll to Top