ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

ΖΩΝΤΑΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

LINGUAitaliana | ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ σημαίνει

 • σύγχρονη
 • σοβαρή
 • αποτελεσματική
 • προσανατολισμένη στην πράξη
 • ζωντανή
 • διαδραστική
 • online

διδασκαλία, που εξασφαλίζει

 • μεθοδική
 • συστηματική
 • πλήρη
 • ευχάριστη

εκμάθηση της Ιταλικής Γλώσσας

Τα Μαθήματα Ιταλικών LINGUAitaliana απευθύνονται σε όσους και όσες θέλουν να μάθουν να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά στα ιταλικά για γενικούς σκοπούς ή/και να αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσης της ιταλικής γλώσσας με ένα πτυχίο αναγνωρισμένο διεθνώς (CELI, PLIDA) ή στην Ελλάδα (DIPLOMA, ΚΠγ).

Στα Μαθήματα Ιταλικών LINGUAitaliana αναπτύσσονται ισορροπημένα:

 • η ικανότητα επικοινωνίας με τις κατάλληλες εκφράσεις για κάθε περίσταση
 • το λεξιλόγιο (βασικό, γενικό και θεματικό)
 • η σύνταξη και γραμματική
 • καθώς και οι τέσσερις βασικές γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες (διαβάζω, ακούω, γράφω, μιλάω)

Έτσι κατακτάς

την γνώση της ιταλικής γλώσσας αλλά και την ικανότητα να την χρησιμοποιείς, σωστά και με ευχέρεια.

Στην LINGUAitaliana σου προσφέρονται τρεις δυνατότητες για να ανακαλύψεις την Ιταλική Γλώσσα και Κουλτούρα:

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

σε Τμήματα 3 ως 6 σπουδαστών/τριών

ΔΙΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

σε Τμήματα 2 σπουδαστών/τριών

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

σε Τμήματα 1 σπουδαστή/άστριας

Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα:

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
Σκίτσο με 4 σπουδαστές που μαθαίνουν ιταλικά
4-8 άτομα

Τα Ομαδικά Μαθήματα Ιταλικών LINGUAitaliana είναι ένα βασικό, ολοκληρωμένο και πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης ιταλικών που στοχεύει, βαθμιαία και κλιμακωτά, στην άριστη εκμάθηση της γλώσσας καθώς και στην ικανότητα χρήσης της για οποιονδήποτε επικοινωνιακό σκοπό.

Διαρθρώνονται σε επίπεδα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες : Μάθηση, Διδασκαλία, Αξιολόγηση” (QCE) με τα έξι επίπεδα αναφοράς: Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2.

Οργανώνονται σε Κύκλους Μαθημάτων με τους οποίους καλύπτεται ένα ή περισσότερα επίπεδα του QCE. Το κάθε μάθημα σε αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ποικιλία δραστηριοτήτων γύρω από τις γλωσσικές επικοινωνιακές εκφράσεις, το λεξιλόγιο, την γραμματική, την γραπτή και προφορική κατανόηση και παραγωγή.

Πραγματοποιούνται με Τμήματα 4 ως 8 σπουδαστών, ένα εύρος αριθμού σπουδαστών που επιτρέπει να ονομάζονται ομαδικά αλλά εξασφαλίζει επίσης μία ουσιαστική και αποδοτική διεξαγωγή του μαθήματος. Μία συνειδητή επιλογή, με γνώμονα την μεγαλύτερη συμμετοχή των σπουδαστών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τον ποιοτικότερο χρόνο μαθήματος για τον καθένα. Αν συγκρίνουμε με ένα Τμήμα 15 σπουδαστών, τότε ο καθένας, μιλώντας για προφορική διάδραση και παραγωγή, θα είχε στην διάθεσή του τον μισό ακριβώς χρόνο απ’ όσο έχει στην LINGUAitaliana ακόμα και με τον μέγιστο αριθμό 8 ατόμων.

ΔΙΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
Σκίτσο με 2 σπουδαστές που μαθαίνουν ιταλικά
2 άτομα

Τα Διατομικά Μαθήματα Ιταλικών LINGUAitaliana είναι το πρόγραμμα που σου προσφέρει την ευκαιρία να μάθεις την ιταλική γλώσσα μαζί με αυτόν/ή που επιλέγεις εσύ και με τον οποίο/α μοιράζεσαι όλο το χρόνο του μαθήματος. Στα Διατομικά Μαθήματα LINGUAitaliana

 • είναι οι σπουδαστές/στριες που επιλέγουν το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν στην εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας, χωρίς περιορισμούς από ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα
 • είναι οι ίδιοι/ες οι σπουδαστές/στριες που αποφασίζουν αν η εκμάθηση της γλώσσας θα κλίνει περισσότερο σε κάποια συγκεκριμένη γλωσσική επικοινωνιακή δεξιότητα ή θα επικεντρωθεί σε κάποια θεματική ενότητα περισσότερο από κάποια άλλη.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκμάθησης ιταλικών προσαρμοσμένο σε εσένα και στον φίλο/η, συνεργάτη, συμφοιτητή/τρια, σύντροφό σου που θέλετε να μοιραστείτε την εμπειρία και χαρά της ανακάλυψης της ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας.

Όπως και με τα Ομαδικά Μαθήματα Ιταλικών LINGUAitaliana προετοιμάζεστε, αν θέλετε, για τις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της ιταλικής γλώσσας χωρίς κανένα περιορισμό για το πόσο γρήγορα θα πετύχετε τον στόχο σας.

Με ένα κόστος διδάκτρων που βρίσκεται στην μέση περίπου των Ομαδικών και Ιδιαίτερων Μαθημάτων είναι η ιδανική επιλογή για αυτούς και αυτές που μπορούν να μοιραστούν κοινούς στόχους και ίδια όρεξη, χρόνο και δυνατότητα για μελέτη.

Τα Διατομικά Μαθήματα Ιταλικών πραγματοποιούνται από Δευτέρα ως Παρασκευή 10:00-22:00 και Σάββατο 10:00-16:00 με συγκεκριμένο και σταθερό ωράριο που συμφωνείται στην αρχή του προγράμματος. Η διδακτική ώρα είναι διάρκειας 50 λεπτών (//:10 έως //:00)

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
Σκίτσο με 1 σπουδαστή που μαθαίνει ιταλικά
1 άτομο

Τα Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών LINGUAitaliana είναι το πρόγραμμα που σου δίνει την δυνατότητα να μάθεις την ιταλική γλώσσα με τον ρυθμό που επιλέγεις εσύ, χωρίς να δεσμεύεσαι από κάποιον άλλο.

Με τα Ιδιαίτερα Μαθήματα το πρόγραμμα εκμάθησης προσαρμόζεται αποκλειστικά στις δικές σου ανάγκες και δυνατότητες. Γι’ αυτό είναι κατάλληλο για αυτούς και αυτές που:

μπορούν και θέλουν να επιταχύνουν τον ρυθμό εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας ή

θέλουν να προχωρήσουν με ένα χαλαρό ρυθμό μελέτης ή

ξέρουν ότι δεν μπορούν να διατηρούν ένα σταθερό ρυθμό ενασχόλησης και μελέτης κατά την διάρκεια των μαθημάτων

Σχετικά με τον γρηγορότερο ρυθμό εκμάθησης και την συντομότερη επίτευξη στόχων πρέπει να διευκρινιστεί ότι:

για να μάθεις τα ίδια με μικρότερο αριθμό ωρών ή περισσότερα με ίδιο αριθμό ωρών (σε σχέση με τον αριθμό ωρών των Ομαδικών Μαθημάτων) θα πρέπει να ασχοληθείς και να μελετήσεις πολύ περισσότερο. Η εκμάθηση της γλώσσας με τα Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών LINGUAitaliana μπορεί να γίνει εξαιρετικά ταχύρυθμη με απαραίτητη προϋπόθεση την δική σου επιθυμία και δυνατότητα εντονότερης προσπάθειας και περισσότερης μελέτης.

Το πρόγραμμα Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών LINGUAitaliana προσφέρεται με μία μεγάλη τυπολογία και σου δίνει την δυνατότητα να επιλέξεις την εβδομαδιαία συχνότητα ανάμεσα σε:

 • 1 μάθημα 1 ώρας (με βάση το βασικό εκπαιδευτικό υλικό μας, η μία ώρα είναι ο μικρότερος επαρκής χρόνος για να ολοκληρωθεί μία ενότητα εκμάθησης)
 • 1 μάθημα 2 ωρών
 • 1 μάθημα 2 ωρών και 1 μάθημα 1 ώρας
 • 2 μαθήματα 2 ωρών
 • 3 μαθήματα 2 ωρών (ο μεγαλύτερος εβδομαδιαίος αριθμός ωρών που προτείνουμε ώστε το κάθε μάθημα να μπορεί να συνοδεύεται από την αντίστοιχη ατομική μελέτη που απαιτείται)

Τα Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών πραγματοποιούνται από Δευτέρα ως Παρασκευή 10:00-22:00 και Σάββατο 10:00-16:00 με συγκεκριμένο και σταθερό ωράριο που συμφωνείται στην αρχή του προγράμματος. Η διδακτική ώρα είναι διάρκειας 50 λεπτών (//:10 έως //:00)

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙδιαίτεραΣκίτσο με 2 σπουδαστές που μαθαίνουν ιταλικά

Από 1η Σεπτεμβρίου 2021 “ανοίγουν” και πάλι ωράρια για Ιδιαίτερα και Διατομικά Μαθήματα όλων των επιπέδων. Απευθύνονται σε όλους/ες ανεξάρτητα επιπέδου γνώσης της Ιταλικής Γλώσσας (εντελώς αρχάριοι/ες ως προχωρημένοι και πολύ προχωρημένοι) και ανεξάρτητα του σκοπού εκμάθησής της (γλωσσομάθεια και πιστοποίηση γνώσης με αναγνωρισμένο πτυχίο, “απλή” απόκτηση δυνατότητας επικοινωνίας στα ιταλικά, επαγγελματικοί λόγοι, σπουδές, τουρισμός, αγάπη για την ιταλική κουλτούρα και πολιτισμό)

Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στα ελεύθερα ωράρια που προσφέρονται μέσα στο ωράριο λειτουργίας της LINGUAitaliana: Δευτέρα ως Παρασκευή 10:00-22:00 και Σάββατο 10:00-16:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τύπος ΜαθημάτωνΙδιαίτεραΔιατομικά
Τιμή διδακτικής ώρας/άτομο17,5010,00
Τιμή διδακτικής ώρας/άτομο με έκπτωση ≅ 15% για φοιτητές/τριες15,008,50

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα γίνονται με συγκεκριμένο και σταθερό χρονοδιάγραμμα που συμφωνείται στην αρχή του προγράμματος

Τροποποίηση ωραρίου

Μπορεί να γίνει ως τρεις φορές  κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους

Αναπληρώσεις απουσιών

Μπορεί να μετατεθεί-αναπληρωθεί ως και το 20% των συνολικών ωρών μαθημάτων

Χρόνος καταβολής διδάκτρων

Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και αφορά στις προγραμματισμένες, σύμφωνα με το πρόγραμμα, διδακτικές ώρες του μήνα αυτού

(Εκ)Δήλωσε το ενδιαφέρον σου στην παρακάτω φόρμα

για να επικοινωνήσουμε, να ενημερωθείς αναλυτικά για τα Μαθήματα και να κατοχυρώσεις το ωράριο που προτιμάς!

Κλείσε θέση για το ταξίδι στην Ιταλική Γλώσσα και Κουλτούρα!

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

  Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνομιλήσει με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

  Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

  Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

  Ιταλικά τρένα

  Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

  Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

  Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

  ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

  Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

  Μετά την εγγραφή σου, σου αποστέλλονται οι IBAN των λογαριασμών της LINGUAitaliana στις τράπεζες:

  Εθνική Τράπεζα

  Alpha Bank

  Τράπεζα Πειραιώς

  Eurobank

  για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις την κατάθεση με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί καλύτερα:
  E-Banking, Mobile Banking, πληρωμή σε ATM, σε Μηχάνημα Αυτόματων Συναλλαγών ή σε Ταμείο Τραπεζικού Καταστήματος.

  Πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα

  Αν θέλεις να πληρώσεις με κάρτα, σου αποστέλλεται ένα link με το οποίο μπαίνεις στο ασφαλές περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας για να πραγματοποιήσεις την πληρωμή σου.

  Μοιράσου στο Facebook, στείλε στο Messenger και στο Skype, κάνε tweet! Κατέβασε PDF ή εκτύπωσε!