ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Αν σου αρέσει αυτή η ανάρτηση, κοινοποίησέ την! Είναι ο καλύτερος τρόπος να μας το δείξεις.

Last Updated on 25/09/2022 by LINGUAitaliana

Οι εξετάσεις CELI της περιόδου του Νοεμβρίου του 2014 θα διεξαχθούν για όλα τα επίπεδα (Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5) στις:

  • 24-11-2014 για την γραπτή εξέταση και από τις
  • 25-11-2014 για την προφορική

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από 15 Σεπτεμβρίου ως 9 Οκτωβρίου 2014 είτε απευθείας στο Ινστιτούτο (Πατησίων 47- καθημερινά 12:00-16:00), είτε με ταχυδρομείο (συστημένη επιστολή έως 07/10/2014), ή μέσω courier

Οι εξετάσεις CELI της περιόδου του Μαρτίου του 2015 θα διεξαχθούν για τα επίπεδα Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3 στις:

  • 07-03-2015 για την γραπτή εξέταση και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας για την προφορική

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από 7 ως 30 Ιανουαρίου 2015 είτε απευθείας στο ινστιτούτο (Πατησίων 47- καθημερινά 12:00-16:00), είτε με ταχυδρομείο (συστημένη επιστολή έως 28/01/2015), ή μέσω courier

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας
Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες
Η πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων

Τα εξέταστρα κατατίθενται στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας: 129/480364-75 (IBAN: GR84 0110 1290 0000 1294 8036 475) και είναι:

70 ευρώ για το Celi Impatto A1 για ολόκληρη την εξέταση
90 ευρώ για το Celi 1 για ολόκληρη την εξέταση
110 ευρώ για τα Celi 2,3,4 και 5 για ολόκληρη την εξέταση
78 ευρώ για όλα τα επίπεδα μόνο για γραπτά ή προφορικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

In bocca al lupo!

Αν σου αρέσει αυτή η ανάρτηση, κοινοποίησέ την! Είναι ο καλύτερος τρόπος να μας το δείξεις.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top