ΈΚΠΛΗΞΗ: πως την εκφράζω

Davvero?Non ci credo!Incredibile!