Εξετάσεις CELI Ιουνιου 2014

Αν σου αρέσει αυτή η ανάρτηση, κοινοποίησέ την! Είναι ο καλύτερος τρόπος να μας το δείξεις.

Last Updated on 25/09/2022 by LINGUAitaliana

Οι εξετάσεις CELI της περιόδου του Ιουνίου του 2014 θα διεξαχθούν για όλα τα επίπεδα (Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5) στις:

  • 16-06-2014 για την γραπτή εξέταση και από τις
  • 17-06-2014 για την προφορική

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από 1η ως 30 Απριλίου 2014.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο) συμπληρωμένη με κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες

Η πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων

Τα εξέταστρα κατατίθενται στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας: 129/480364-75 (IBAN: GR84 0110 1290 0000 1294 8036 475) και είναι:

110 ευρώ για ολόκληρη την εξέταση

78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

In bocca al lupo!

Αν σου αρέσει αυτή η ανάρτηση, κοινοποίησέ την! Είναι ο καλύτερος τρόπος να μας το δείξεις.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top