Εξετάσεις CELI Ιουνιου 2014

Last Updated on 25/09/2022 by LINGUAitaliana

Οι εξετάσεις CELI της περιόδου του Ιουνίου του 2014 θα διεξαχθούν για όλα τα επίπεδα (Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5) στις:

  • 16-06-2014 για την γραπτή εξέταση και από τις
  • 17-06-2014 για την προφορική

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από 1η ως 30 Απριλίου 2014.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο) συμπληρωμένη με κεφαλαία και λατινικούς χαρακτήρες

Η πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων

Τα εξέταστρα κατατίθενται στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας: 129/480364-75 (IBAN: GR84 0110 1290 0000 1294 8036 475) και είναι:

110 ευρώ για ολόκληρη την εξέταση

78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

In bocca al lupo!

Βοήθησε να διαβάσουν κι άλλοι αυτήν την σελίδα! Διάδωσέ την με τον τρόπο που προτιμάς:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top